Zaproszenie do składania ofert na produkcję reportaży video

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza do składania ofert na produkcję siedmiu reportaży video promujących zaangażowanie społeczne na rzecz dobra wspólnego. Celem projektu jest prezentacja inspirujących działań społeczności wiejskich Pomorza Zachodniego, w szczególności kół gospodyń wiejskich i osób z nimi współpracujących.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Przeprowadzenie researchu i wstępnych rozmów z potencjalnymi kołami gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeniami.
 • Opracowanie scenariuszy dla każdego z siedmiu reportaży.
 • Realizację co najmniej jednego dnia zdjęciowego w terenie dla każdego reportażu.
 • Montaż nagranego materiału, dodanie napisów, grafik, muzyki i narracji.
 • Dostarczenie siedmiu gotowych reportaży w formacie MP4, Full HD.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Kryterium wyboru wykonawcy: 100% cena

Szczegółowe informacje są dostępne w pliku PDF do pobrania poniżej.

Jak złożyć ofertę?

Prosimy o przesłanie wyceny usługi na załączonym formularzu do dnia 12 czerwca 2024 r. na adres e-mail: biuro@pfsp.pl lub pocztą na adres:

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego
ul. Sowińskiego 72D/8, 70-236 Szczecin

Decyduje data wpływu.

Kontakt:

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Maciejem Patynowskim, tel. 91 350 82 62, e-mail: biuro@pfsp.pl

Zapraszamy do składania ofert!

Plik PDF z pełnym zapytaniem ofertowym

Oferta cenowa

Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz dobra wspólnego

Z radością informujemy, iż rozpoczynamy realizację projektu “Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz dobra wspólnego”! Jego celem jest wzmocnienie potencjału 25 kół gospodyń wiejskich z woj. zachodniopomorskiego, zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego. Przedsięwzięcie realizować będziemy od czerwca 2024 r. do grudnia 2025 r. W najbliższych dniach rozpoczniemy rekrutację do projektu.

Planowane działania:

 • Akademia Społecznika – cykl warsztatów w celu podnoszenia kompetencji społeczników w zakresie: generowania pomysłów na działania lokalne, pisania wniosków projektowych, budowania zgranego zespołu zorientowanego na wspólne cele, skutecznej promocji KGW itp. (w sumie 125 spotkań, 500 godzin, 200 uczestników). Nasi super trenerzy odwiedzą Wasze miejscowości w dogodnych terminach. Każde z kół odwiedzimy pięć razy.
 • KGW w działaniu – wsparcie finansowe na realizację zaproponowanych przez Was co najmniej 50 oddolnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Każde koło otrzyma 2 bony po 1000 zł (na realizację dwóch inicjatyw).
 • “INWAZJA KOBIECEJ MOCY” – V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku, czyli największe na Pomorzu Zachodnim plenerowe wydarzenie integrujące i promujące działalność kół gospodyń organizowane we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Różańsku.
 • “Sąsiadki zza miedzy” – dwudniowa konferencja w Goleniowie (ciekawi mówcy, debata na ważne dla Was tematy, wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie, wieczorek integracyjny). Planowany udział min 70 osób. Zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie i super atmosferę.
 • #WieśAktywna – w ramach projektu będziemy także promować najaktywniejsze koła gospodyń oraz inne wiejskie stowarzyszenia i społeczności lokalne nagrywając inspirujące reportaże video i rozmowy ze społecznikami.

Zapisy na turniej kół gospodyń wiejskich

Zapraszamy koła gospodyń wiejskich z województwa zachodniopomorskiego do udziału w V Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku pod hasłem INWAZJA KOBIECEJ MOCY!

Turniej odbędzie się w sobotę 20 lipca 2024 r. w godz. 14:00-19:00 przy boisku sportowym w Różańsku (gmina Dębno, powiat myśliborski).

Liczba miejsc w Turnieju jest ograniczona a o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń! Zbierz drużynę co najmniej 3 osób i zgłoś ją już dziś. W ręce zwycięskich zespołów trafią cenne nagrody rzeczowe o łącznej wartości 4000 złotych!

ZAPISY NA STRONIE https://forms.gle/8yHN8ia2PEnLzv8x9

Turniej to nie tylko rywalizacja kół gospodyń przy konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, zręcznościowych czy ekologicznych. To także mnóstwo atrakcji dla odwiedzających „od juniora do seniora”, których serdecznie zapraszamy do Różańska i kibicowania.

Na terenie imprezy pojawi się kilkanaście stoisk wystawienniczych, na których będzie można podziwiać oraz zakupić oryginalne wyroby rękodzielnicze, czy smakować wyśmienitych potraw kuchni regionalnej i tradycyjnej. Zwieńczeniem wydarzenia będzie natomiast plenerowa zabawa taneczna „pod chmurką” do białego rana.

Organizatorzy:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku
 • Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego
 • Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku
 • OSP Różańsko

Dodatkowe informacje: 693 581 524 (Justyna) | kgw-rozansko@wp.pl | 502 792 080 (Maciej) | biuro@pfsp.pl

Projekt współfinansowany jest przez:

 • Program Społecznik zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030,
 • Powiat Myśliborski.

Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji [POBIERZ]

Z radością informujemy, że dostępna jest już nasza publikacja pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, która stanowi kompendium wiedzy na temat efektywnego zarządzania rozwojem lokalnym. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli samorządów, lokalnych liderów, aktywistów oraz mieszkańców do zapoznania się z tym wartościowym źródłem informacji.

Niniejszy przewodnik opiera się na bogatym dorobku teoretycznym oraz praktycznym doświadczeniu autorów m.in. z realizacji projektu „IDEE przez wieś”. Publikacja porusza kluczowe aspekty tworzenia skutecznych strategii lokalnych, od identyfikacji potrzeb społeczności po wdrażanie konkretnych działań i projektów.

Główne tematy omówione w publikacji to:

 • Udział społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych.
 • Metody partycypacyjnego planowania i zarządzania.
 • Zasada pomocniczości w praktyce.
 • Budowanie partnerstw i wzajemne zaufanie między mieszkańcami a władzami lokalnymi.

Przewodnik składa się z dwóch zasadniczych części, pierwsza dedykowana jest sołtysom, radom sołeckim, liderom lokalnych organizacji społecznych i instytucji, społecznikom oraz pracownikom samorządowym, a druga ma wymiar bardziej naukowo-teoretyczny i kierowana jest w szczególności do osób, które naukowo zajmują się zagadnieniami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego różnymi aspektami.

Wierzymy, że „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji” stanie się cennym narzędziem wspierającym samorządy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz wzmacnianiu lokalnych społeczności.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formacie PDF i może być pobrana [tutaj]. Zachęcamy do zapoznania się z treścią przewodnika i wykorzystania przedstawionych w nim rozwiązań w praktyce.

Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji oraz do dzielenia się nią z innymi, którzy mogą skorzystać z przedstawionych w niej wiedzy i doświadczeń. Razem możemy kształtować lepszą przyszłość naszych społeczności lokalnych!

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt „IDEE przez wieś” poruszył lokalne społeczności

Około 400 zaangażowanych osób, ponad 30 oddolnych inicjatyw zaproponowanych i zrealizowanych przez wolontariuszy, 15 ciekawych warsztatów rozwojowych dla społeczników, inspirująca konferencja i wycieczka integracyjna, a także trzy skrojone na miarę plany rozwoju wsi. To główne efekty projektu „IDEE przez wieś”, który realizowany był w Powiecie Myśliborskim.

Uczestnikami przedsięwzięcia zorganizowanego przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego byli mieszkańcy Różańska, Rychnowa oraz Chłopowa.

Nasze tytułowe IDEE to aktywni mieszkańcy, przestrzeń przyjazna osobom w każdym wieku oraz zielona wieś, czyli wieś czysta, dająca pozytywną energię. Dzięki projektowi owe IDEE stały się rzeczywistością. Udało nam się zachęcić mieszkańców do ambitnego procesu tworzenia planów rozwoju wsi. Zarówno Różańsko, Rychnów jak i Chłopowo, mogą pochwalić się wypracowaniem wizji na rozwój swoich miejscowości w perspektywie kolejnych kilku lat. Dziesiątki wolontariuszy ochoczo przystąpiło także do realizacji różnorodnych inicjatyw oddolnych.

W Chłopowie powstała tablica edukacyjna z historią wsi, a także dwie nowe tablice ogłoszeń, wyremontowano wejście na teren świetlicy wiejskiej, zorganizowano mikołajkowe, zaduszne oraz wielkanocne warsztaty rękodzielnicze. W Rychnowie odbyły się dni otwartej remizy, spotkania integracyjne mieszkańców, szyto także nowe zasłony i obrusy na świetlicę wiejską. Mieszkańcy Różańska zorganizowali z kolei rodzinny bieg integracyjny, mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki, turniej szachowy, wycieczki edukacyjne oraz warsztaty psychologiczne dla dzieci. Dokonano także renowacji zadaszenia pod bocianim gniazdem w centrum wsi oraz odnowienia konstrukcji wiejskich tablic informacyjnych. To tylko część z ponad 30 ciekawych akcji.

Społeczności tychże wsi podjęły się także realizacji większych i dużo ambitniejszych przedsięwzięć. W Chłopowie powstała piękna duża altana oraz ławostoły, w Różańsku wolontariusze dokonali wymiany starych i sfatygowanych ławek wokół boiska sportowego na 27 solidnych nowych. Powstało także palenisko na ognisko z prawdziwego zdarzenia. Rychnowianie z kolei wzięli udział w wielodniowej akcji sadzenia roślin i drzew ozdobnych. W sumie dokonano ponad 130 nowych nasadzeń aby zadbać o estetykę wspólnej przestrzeni. Zamontowano także 8 ławek parkowych, które razem tworzą miejsca odpoczynku, sąsiedzkich spotkań i rozmów dla mieszkańców Rychnowa.

W ofercie projektu „IDEE przez wieś” znalazły się również ciekawe szkolenia i warsztaty, które miały na celu wzmocnić potencjał lokalnych działaczy. Uczestnicy zajęć uczyli się pisać projekty, ćwiczyli kreatywność oraz poznawali techniki budowania zgranego zespołu zorientowanego na wspólne cele.

Wartością dodaną projektu był cykl reportaży video promujących zaangażowanie społeczne na rzecz dobra wspólnego z inspirującymi historiami społeczników, którzy swoją działalnością zmieniają oblicze zachodniopomorskich wsi i miasteczek. Dziewięć reportaży ukazało różnorodność i siłę oddolnych inicjatyw: od ożywiania lokalnych tradycji, budowania tożsamości lokalnej, przez edukację ekologiczną, promowanie aktywności sportowej, aż po wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, czy też działalność charytatywną.

Swoistym podsumowaniem tego 2-letniego przedsięwzięcia jest poradnik pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, będący ciekawym i praktycznym kompendium wiedzy dla każdego komu na sercu leży systemowe i mądre planowanie rozwoju swojej lokalnej społeczności. Więcej o projekcie i jego efektach a także wspomniany poradnik z formacie PDF znaleźć można na stronie internetowej ideeprzezwies.pl oraz na fanpage facebook.com/ideeprzezwies

Projekt „IDEE przez wieś” finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wartość grantu to 101 402,67 euro.

Skip to content