Fundacja w liczbach

14

Czternaście lat owocnej działalności na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

20

Ponad dwadzieścia sprawnie zrealizowanych i rozliczonych projektów

4300

Ponad 4300 godzin zajęć, szkoleń, warsztatów, spotkań zrealizowanych od 2009 roku dla zróżnicowanego grona beneficjentów (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

3000

Ponad 3 tysiące uczestników zrealizowanych projektów (nie licząc organizowanych przez nas Targów Pracy, w których każdorazowo udział bierze co najmniej 4-5 tys. osób)

4

Ponad 4 miliony złotych pozyskanych funduszy w 100% przeznaczone na działania społeczne wdrażane w formie projektów.

Skip to content