Co robimy

Przedsiębiorczość i rynek pracy

Przeciwdziałamy bezrobociu organizując największe zachodniopomorskie Targi Pracy. U uczestników naszych działań rozwijamy kompetencje związane z przedsiębiorczością, wiarą w siebie i swoje pomysły, proaktywnym podejściem do życia, otwartością na nowe. 

Rozwój społeczności lokalnych

Aktywnie wspieramy lokalnych liderów i społeczników w kreowaniu pozytywnych zmian w ich małych ojczyznach. Twórczo pracujemy ze społecznościami lokalnymi na rzecz społecznej rewitalizacji. Pomagamy „brać sprawy w swoje ręce”.

Aktywizacja i wsparcie seniorów

Rozwijamy pasje i zainteresowania seniorów. Tworzymy dla nich unikatową ofertę czasu wolnego walcząc tym samym z samotnością , marginalizacją i wykluczeniem społecznym osób starszych. Wspieramy ich w rozwoju osobistym.

Skip to content