O fundacji

Od 2009 r. działamy na rzecz przedsiębiorczości i aktywizacji społeczności lokalnych województwa zachodniopomorskiego. Wierzymy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa niezbędna, aby zarówno jednostki, społeczności, jak i całe państwa mogły rozwijać się efektywniej.

Przedsiębiorczość traktujemy wieloaspektowo,  i jako taką “przemycamy” w swoich działaniach. Wiara w siebie i swoje pomysły, proaktywne podejście do życia, otwartość na nowe, konsekwencja w działaniu, czy zaradność to lejtmotywy i wspólny mianownik wszystkich naszych projektów.

Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy i społecznicy z całego regionu zachodniopomorskiego.

Podejmowane przez nas działania koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: przedsiębiorczość i rynek pracy, rozwój społeczności lokalnych, aktywizacja i wsparcie seniorów.

W stolicy regionu zorganizowaliśmy ponad 20 edycji największych regionalnych Targów Pracy. Dzięki każdej z nich co najmniej kilkadziesiąt osób znalazło nową lub lepszą pracę.

Z kolei w niewielkich miejscowościach powiatu myśliborskiego wywołaliśmy niespotykaną dotychczas aktywność społeczną osób starszych. Nasze 5-letnie senioralne przedsięwzięcie edukacyjne “Pora Seniora” zdobyło prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie Rzecznika Praw Obywatelskich. W dowód uznania zostało wpisane do “Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”, wyróżniającej najlepsze praktyki senioralne w Polsce.

Aktywnie wspieramy także lokalnych liderów ze środowisk wiejskich w kreowaniu pozytywnych zmian społecznych w ich małych ojczyznach.

Przez ostatnią dekadę zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości ponad 4 mln złotych. Złożyło się na nie kilka tysięcy godzin szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych, z których skorzystało co najmniej kilkanaście tysięcy osób.

Przy okazji realizowanych przedsięwzięć współpracowaliśmy zarówno z biznesem (np.: Bridgestone, Grupa Azoty, PKO Bank Polski, Lidl Polska, RTV Euro AGD, Amazon), samorządami lokalnymi (np. Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Myśliborski, Gmina Dębno, Gmina Boleszkowice, Gmina Barlinek, Gmina Miasto Szczecin), instytucjami publicznymi (np. Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Ambasada Kanady, Uniwersytet Szczeciński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Bank Polski), organizacjami społecznymi (np. AIESEC, studenckie koła naukowe, koła gospodyń wiejskich, rady seniorów), jak i społecznościami lokalnymi i nieformalnymi grupami mieszkańców.

Naszą misją jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, poprzez ożywianie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, inspirowanie do działania na rzecz lokalnych społeczności.

Skip to content