Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza do składania ofert na produkcję siedmiu reportaży video promujących zaangażowanie społeczne na rzecz dobra wspólnego. Celem projektu jest prezentacja inspirujących działań społeczności wiejskich Pomorza Zachodniego, w szczególności kół gospodyń wiejskich i osób z nimi współpracujących.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Przeprowadzenie researchu i wstępnych rozmów z potencjalnymi kołami gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeniami.
  • Opracowanie scenariuszy dla każdego z siedmiu reportaży.
  • Realizację co najmniej jednego dnia zdjęciowego w terenie dla każdego reportażu.
  • Montaż nagranego materiału, dodanie napisów, grafik, muzyki i narracji.
  • Dostarczenie siedmiu gotowych reportaży w formacie MP4, Full HD.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Kryterium wyboru wykonawcy: 100% cena

Szczegółowe informacje są dostępne w pliku PDF do pobrania poniżej.

Jak złożyć ofertę?

Prosimy o przesłanie wyceny usługi na załączonym formularzu do dnia 12 czerwca 2024 r. na adres e-mail: biuro@pfsp.pl lub pocztą na adres:

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego
ul. Sowińskiego 72D/8, 70-236 Szczecin

Decyduje data wpływu.

Kontakt:

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Maciejem Patynowskim, tel. 91 350 82 62, e-mail: biuro@pfsp.pl

Zapraszamy do składania ofert!

Plik PDF z pełnym zapytaniem ofertowym

Oferta cenowa

Skip to content