21 października wspólnie z burmistrzem Miasta Wałcz – Maciejem Żebrowskim, Miejską Radą Seniorów w Wałczu, pracownikami urzędów i instytucji oraz organizacji pozarządowych z Wałcza przyglądaliśmy się sytuacji tutejszych seniorów, warunkom ich życia, potrzebom i problemom.

Podczas aktywnych warsztatów opracowaliśmy “mapę seniorów”, poprzez określenie miejsc gdzie skupia się aktywność osób starszych, a także przeprowadziliśmy ocenę jakości i dostępności poszczególnych usług publicznych oraz przestrzeni publicznej.

Wnioski ze spotkania stanowić będą wkład do wspólnie opracowywanej strategii senioralnej dla Miasta Wałcz do 2030 roku.

Strategia senioralna, mądrze wdrażana, przyczyni się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będzie gwarancją realizacji praw osób starszych.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez nas projektu “Profesjonale i zaangażowane rady seniorów”. Przedsięwzięcie finansowane jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Skip to content