Seniorzy z Dębnowskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele tutejszych instytucji oraz organizacji senioralnych kontynuowali dziś pracę nad polityką senioralną dla miasta i gminy.

Zapoznali się ze wstępnymi wynikami ankiety dotyczącej warunków i jakości życia seniorów w mieści i gminie, w której udział wzięło blisko 200 mieszkańców, porównali je także z wynikami prac podczas wcześniejszych warsztatów strategicznych.

Rozmawiali tez o wizji – oczekiwanym stanie seniorskich spraw, która ma być punktem wyjścia dla celów i działań zawartych w przyszłej polityce.

W toku burzy mózgów i żarliwych sporów racji dyskutowali o ważności i pilności poszczególnych potrzeb, określając od kogo zależy ich zaspokojenie.

Żywo naradzali się także nad tym, czy postawić na ofensywny wariant przyszłych działań, czy może pozostać przy ostrożniejszym, bardziej neutralnym stanowisku.

W całej tej pracy pomagała gra strategiczna uruchamiająca wyobraźnię i praca w grupach roboczych. Polityka senioralna dla Dębna powoli nabiera kształtów.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu “Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów”. Realizujemy go przy wsparciu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content