Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów

Cel projektu

Celem projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” było wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoje funkcje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne w działaniach na rzecz środowiska osób starszych.

Efekty

  • 200 godzin warsztatów tematycznych (metody generowania pomysłów na działania senioralne, warsztaty efektywnej komunikacji i budowania zespołu, warsztaty medialne). Skorzystało z nich 96 osób skupionych wokół ośmiu różnych rad seniorów.
  • 2-dniowa "Srebrna konferencja", czyli spotkanie rad seniorów. W trakcie wydarzenia odbyło się 9 ciekawych prelekcji oraz dwie debaty. W wydarzeniu wzięło udział 78 osób.
  • Opracowanie lokalnych polityk senioralnych dla Gminy Dębno, Miasta Sławno oraz Miasta Wałcz. Na proces tworzenia polityk senioralnych złożyło się 12 warsztatów w których udział wzięli przedstawiciele w sumie 37 różnych organizacji, instytucji, podmiotów. Swoje opinie, uwagi i sugestie odnośnie sytuacji osób starszych wyraziły w formie ankiet aż 622 osoby!
  • Na bazie zebranych doświadczeń opracowaliśmy unikatowy w skali kraju przewodnik dla rad seniorów i samorządów upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja w formie e-booka trafiła do wszystkich samorządów w Polsce oraz wszystkich samorządowych instytucji polityki społecznej (OPS, MOPS, ROPS, PCPR itp.). W sumie dotarliśmy do ponad 5000 podmiotów! Link do publikacji: https://www.przedsiebiorczosc.org/pliki/Polityka_senioralna_w_praktyce_PFSP.pdf

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie: Dębno (powiat myśliborski), Goleniów i Maszewo (powiat goleniowski), Karlino (pow. białogardzki), Wałcz (pow. wałecki), Sławno (pow. sławieński), Świdwin (pow. świdwiński), Kołobrzeg (pow. kołobrzeski)

Czas trwania

Styczeń 2021 r. – październik 2022 r.

Liczba odbiorców

226 osób (warsztaty, konferencja)

Galeria

Dofinansowanie

Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content