Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Cel projektu

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week) było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i które pozwala zakwitnąć kreatywnym inicjatywom młodych ludzi. Chodzi o to, by uwierzyli oni w siebie i swoje możliwości, ale też czuli, że społeczeństwo ich popiera, a ich pomysły zasługują na uwagę. 

Efekty

  • W latach 2008-2011 odbyło się kilkadziesiąt różnorodnych przedsięwzięć promujących i wspierających przedsiębiorczość. Skorzystało z nich co najmniej tysiąc osób. Były to szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania, happeningi, konkursy itp.
  • W promocję idei Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości aktywnie włączyły się znane, lubiane i cenione postacie świata nauki, rozrywki i mediów. W internetowej kampanii promocyjnej swoim wizerunkiem i autorytetem wspierali nas m.in. rysownik satyryk Henryk Sawka, aktorka Agnieszka Włodarczyk, satyryk Grzegorz Halama, sportowcy Marek Kolbowicz i Monika Pyrek, szefowie regionalnych ośrodków Polskiego Radia oraz Gazety Wyborczej, rektorzy zachodniopomorskich uczelni.
  • Do przygotowania oraz realizacji inicjatywy w naszym regionie powołana została Zachodniopomorska Rada Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w składzie której zasiedli przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji m.in. Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Koszalińskiej, Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, akademickich biur karier, Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Całość prac koordynowała nasza Fundacja.

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie

Czas trwania

Jesień 2009, 2010, 2011

Liczba odbiorców

1000+

Galeria

Dofinansowanie

Projekt współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin, Narodowego Banku Polskiego,

Partnerzy

Skip to content