Z radością informujemy, że dostępna jest już nasza publikacja pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, która stanowi kompendium wiedzy na temat efektywnego zarządzania rozwojem lokalnym. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli samorządów, lokalnych liderów, aktywistów oraz mieszkańców do zapoznania się z tym wartościowym źródłem informacji.

Niniejszy przewodnik opiera się na bogatym dorobku teoretycznym oraz praktycznym doświadczeniu autorów m.in. z realizacji projektu „IDEE przez wieś”. Publikacja porusza kluczowe aspekty tworzenia skutecznych strategii lokalnych, od identyfikacji potrzeb społeczności po wdrażanie konkretnych działań i projektów.

Główne tematy omówione w publikacji to:

  • Udział społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych.
  • Metody partycypacyjnego planowania i zarządzania.
  • Zasada pomocniczości w praktyce.
  • Budowanie partnerstw i wzajemne zaufanie między mieszkańcami a władzami lokalnymi.

Przewodnik składa się z dwóch zasadniczych części, pierwsza dedykowana jest sołtysom, radom sołeckim, liderom lokalnych organizacji społecznych i instytucji, społecznikom oraz pracownikom samorządowym, a druga ma wymiar bardziej naukowo-teoretyczny i kierowana jest w szczególności do osób, które naukowo zajmują się zagadnieniami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego różnymi aspektami.

Wierzymy, że „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji” stanie się cennym narzędziem wspierającym samorządy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz wzmacnianiu lokalnych społeczności.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formacie PDF i może być pobrana [tutaj]. Zachęcamy do zapoznania się z treścią przewodnika i wykorzystania przedstawionych w nim rozwiązań w praktyce.

Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji oraz do dzielenia się nią z innymi, którzy mogą skorzystać z przedstawionych w niej wiedzy i doświadczeń. Razem możemy kształtować lepszą przyszłość naszych społeczności lokalnych!

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content