RAPORT: Rynek pracy Pomorza Zachodniego wobec wiodących procesów i tendencji.

“Dostosowanie, odporność, zdolność do reakcji, czyli rynek pracy Pomorza Zachodniego wobec wiodących procesów i tendencji” to tytuł raportu, który opracowaliśmy na bazie doświadczeń, inspiracji i potrzeb związanych z cykliczną organizacją największych Targów Pracy w województwie zachodniopomorskim.

Targi Pracy służą przede wszystkim wsparciu pracodawców w budowaniu sprawnych zespołów i zaspokajaniu potrzeb w dziedzinie kompletowania personelu. Pozwalają jednak dostrzegać i ostrzej widzieć tendencje kształtujące obecnie dynamikę i charakter regionalnego rynku pracy. Skłaniają też do pytań, które domagają się odpowiedzi.

Z tego wyzwania narodziła się potrzeba przeprowadzenia rozmów i spotkań z osobami, które z bliska patrzą na gospodarkę Pomorza Zachodniego, kształtują ją, są pracodawcami, analitykami i obserwatorami rynku pracy. Ich świeże i bezpośrednie spojrzenie miało pozwolić skonfrontować się z potocznymi opiniami i tezami obecnymi w europejskich i ogólnopolskich badaniach i raportach branżowych ekspertów.

Ważniejsze od kompletności i warsztatowej głębi profesjonalnych badań było tu przywołanie żywych, fundamentalnych doświadczeń osadzonych w trudnym doświadczeniu ostatnich lat, znaczonych pandemią, wojną, inflacją i trudnymi do jednoznacznej oceny przemian w dziedzinie technologii czy też przemian pokoleniowych.

Raport służy przede wszystkim wydobyciu tych kwestii, które będą mogły być przedmiotem kolejnych debat, także podczas organizowanych przez nas Targów Pracy.

Raport powstał latem 2023 roku na bazie rozmów z blisko 20 przedstawicielami zachodniopomorskiego środowiska gospodarczego i akademickiego. Punktem ciężkości czynionych obserwacji była sytuacja rynku pracy, pod tym kątem dobierano rozmówców oraz poruszane w rozmowach z nimi kwestii. Kanwę dla zarysowanego obrazu stanowią wyniki branżowych badan o możliwie dużym stopniu aktualności (w miarę możliwości – na koniec pierwszego półrocza 2023 roku).

Wszystkim rozmówcom uprzejmie dziękujemy za udzielenie wypowiedzi.

[POBIERZ RAPORT]

Skip to content