Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to!

Cel projektu

Celem projektu „Przedsiębiorczość społeczna – Lubię to!” był wzrost wiedzy, podniesienie świadomości i zrozumienia funkcjonowania oraz roli przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej oraz zadbanie o ich lepszą rozpoznawalność wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Efekty

Projekt „Przedsiębiorczość społeczna – Lubię to!” to m.in.:

  • 30 spotkań informacyjnych w 13 szkołach ponadgimnazjalnych z regionu zachodniopomorskiego, w których udział wzięło 736 uczniów i uczennic. 91% uczestników zajęć potwierdziło wzrost świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej.
  • 2 wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw społecznych z regionu zachodniopomorskiego, w których udział wzięły 43 osoby,
  • Mała Olimpiada Przedsiębiorczości Społecznej, w której udział wzięły 44 osoby.
  • Ekonomiczna Gra Miejska, w której udział wzięły 73 osoby.
  • Konferencja "Przedsiębiorczość (społeczna) w edukacji ponadgimnazjalnej", w której udział wzięło 47 osób.
  • Konkurs pisemny "Przedsiębiorczość społeczna w Polsce", na który wpłynęło 13 prac.
  • Opracowanie, druk i dystrybucja (wśród nauczycieli) 219 egz. podręcznika ["Przedsiębiorczość społeczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”]
  • Opracowanie strony internetowej wraz z kompendium wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.

Miejsce realizacji

Szczecin

Czas trwania

czerwiec – grudzień 2013

Liczba odbiorców

956 osób, w tym 909 uczniów

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to!” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin.

Skip to content