Osiem ciekawych prelekcji przygotowanych przez ekspertów z całego kraju, dwie inspirujące debaty a także taneczny wieczór integracyjny… Zapraszamy rady seniorów oraz osoby, które czują się odpowiedzialne za dobrostan seniorów w swoich społecznościach do udziału w 2-dniowej „SREBRNEJ KONFERENCJI”, czyli spotkaniu rad seniorów i środowiska samorządowego.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca w Goleniowie (JF DUET Hotel, ul. Maszewska 19).

Będą to dwa dni twórczej dyskusji na temat polityki senioralnej, stanowiącej dziś jedno z kluczowych wyzwań dla Polski w kontekście starzejącego się społeczeństwa a także doskonała okazja do budowania sieci kontaktów i wymiany doświadczeń.

Przedstawiciele biura Rzecznika Praw Obywatelskich podzielą się rekomendacjami działań dla rad seniorów i samorządów lokalnych w kontekście polityki senioralnej. Konsultant Głównego Urzędu Statystycznego omówi wyniki najnowszych badań statystycznych dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów zaprezentuje dotychczasowe działania tejże organizacji na szczeblu krajowym.

Nie zabraknie również informacji o możliwych źródłach finansowania działań senioralnych w perspektywie najbliższych lat oraz konkretnych ofert współpracy dla rad seniorów i samorządów zainteresowanych świadomym zarządzaniem polityką senioralną. Konferencję poprowadzi natomiast Dariusz Baranik, czołowy prezenter szczecińskiego oddziału Telewizji Polskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy uczestnikom nocleg oraz wyżywienie.

Pierwszeństwo do udziału w konferencji mają rady seniorów z Pomorza Zachodniego. W przypadku dostępności miejsc, zakwalifikowane zostaną także osoby z innych województw.

Działasz w radzie seniorów albo zajmujesz się polityką senioralną na szczeblu samorządowym? Już dziś zgłoś swój udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Rejestracja prowadzona jest do piątku 13 maja. Rady seniorów i osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 20 maja. W przypadku dostępności miejsc, rejestracja będzie prowadzona do momentu ich wyczerpania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WERSJA EDYTOWALNA

PROGRAM SREBRNEJ KONFERENCJI (stan na 25 maja)

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres biuro@pfsp.pl

Konferencja realizowana jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skip to content