W naszym regionie powstało ich 30, w całej Polsce już ponad 400. Rady seniorów, bo o nich mowa, działają w lokalnych strukturach samorządowych i są głosem starszych mieszkańców.
Rady seniorów mają do odegrania ważną misję w społecznościach lokalnych. Mogą tworzyć strategie działań senioralnych, angażować do pracy społecznej seniorów z dużymi potencjałami oraz programować wsparcie dla seniorów samotnych i schorowanych, pilnować czy władze wspomagają osoby 60+ realnie, czy jedynie deklarują dobre chęci w tym zakresie. Niestety wiele z rad seniorów nie działa dziś na miarę ambicji swoich członków a często pozostaje jedynie ciałami fasadowymi…

Kompleksowe wsparcie gminnych rad seniorów w zakresie efektywnego działania na rzecz lokalnego środowiska osób starszych to motyw przewodni unikatowego przedsięwzięcia „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” kierowanego do wszystkich zachodniopomorskich rad seniorów.

Radni seniorzy m.in. z Dębna, Goleniowa, Karlina, Kołobrzegu, Maszewa, Wałcza, Sławna, Świdwina wezmą udział w inspirujących warsztatach, dzięki którym wzmocnią swoją wiedzę na temat innowacji społecznych na rzecz osób starszych, dowiedzą się jak efektywnie komunikować o działaniach rady w lokalnej społeczności, czy też jak budować sojusze wokół swoich inicjatyw.

Z kolei doskonałą okazją do wymiany kontaktów i doświadczeń między radnymi seniorami z całego regionu będzie wojewódzka konferencja dla rad seniorów i pracowników samorządowych, zaplanowana na wiosnę 2022 r.

We współpracy rad seniorów, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz samych mieszkańców, przeprowadzony zostanie proces tworzenia lokalnych strategii senioralnych dla trzech wyłonionych gmin. Strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

We współpracy rad seniorów, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz samych mieszkańców, przeprowadzony zostanie proces tworzenia lokalnych strategii senioralnych dla trzech wyłonionych gmin. Strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

Na bazie zebranych doświadczeń opracowany zostanie praktyczny przewodnik dla rad seniorów i samorządów lokalnych upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce.

Bieżące informacje o projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” znajdą Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl oraz na fanpage www.facebook.com/radyseniorow

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dowiedz się więcej na temat rad seniorów:
radnysenior.pl

„Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” to nie pierwszy projekt naszej fundacji kierowany do osób starszych. Jesteśmy znani z wieloletnich działań senioralnych, za które w 2018 roku zdobyliśmy prestiżowe wyróżnienie Rzecznika Praw Obywatelskich. W minionych latach z oferty bezpłatnych szkoleń, warsztatów i aktywności kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez naszą fundację skorzystało ponad 300 seniorek i seniorów z 15 różnych zachodniopomorskich wsi.

Skip to content