Jak stworzyć ciekawy projekt „krok po kroku”, począwszy od gruntownej diagnozy oraz rozeznania zasobów, to temat warsztatów, w których udział wzięły Koło Gospodyń Wiejskich Rogowo oraz Koło Gospodyń Wiejskich Różyczki w Nawrocku.

Uczestnicy zgłębiali tę wiedzę podczas praktycznych zajęć, czego efektem są konkretne inicjatywy, które zostaną następnie zrealizowane przy wsparciu naszej fundacji.

Podobne zajęcia w najbliższych tygodniach odbędą się także w Rychnowie, Storkówku, Małkocinie, Klępinie, Parlinie oraz Marianowie. A po nowym roku w jeszcze w 32 innych zachodniopomorskich wsiach.

W sumie w naszym projekcie „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” weźmie udział co najmniej 400 osób z 40 kobiecych stowarzyszeń. Przygotowaliśmy dla nich ponad 1000 godzin zajęć i 60 tys. złotych na realizację ich „miniprojektów”.

Nasz projekt to największe w Polsce przedsięwzięcie, w ramach którego koła gospodyń wiejskich otrzymują bezpłatne wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe.

Projekt odbywa się dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content