W ramach projektu “Idee przez wieś” do kwietnia 2024 roku dofinansujemy ponad 30 inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców na rzecz swoich lokalnych społeczności wiejskich. W niedzielę 11 czerwca odbyła się pierwsza z takich oddolnych inicjatyw.

Druhowie i druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Różańsku stanęli na wysokości zadania i zorganizowali imprezę plenerową pod hasłem “DZIEŃ OTWARTEJ REMIZY”.

Mieszkańcy wsi Różańsko mieli okazję:

  • wziąć udział w quizie wiedzy pożarniczej i konkurencjach sprawnościowych z nagrodami (np. strzał do celu z hydronetki),
  • nauczyć się bądź przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • wejść do wozu strażackiego i obejrzeć specjalistyczny sprzęt,
  • skosztować pysznego poczęstunku przygotowanego przez strażaków ochotników.

Dlaczego wspieramy tego rodzaju inicjatywy? Bo wierzymy, że te mini-projekty mają ogromną moc!

Inicjatywy oddolne to iskry, które rozpalają płomień zmian. One budują społeczności i wzmacniają więzi międzyludzkie. Wspierając takie inicjatywy, dajemy mieszkańcom poczucie wartości i wpływu na swoje otoczenie. Przekazujemy także ważne tradycje i wartości młodszym pokoleniom.

Wspierając inicjatywy lokalne, nie tylko tworzymy lepsze społeczności, ale także inspirujemy innych do działania.

Projekt “Idee przez wieś” finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content