Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej

Cel projektu

Projekt “Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej” miał na celu dotarcia z ideą i narzędziami ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, szczególnie tych młodych. Na projekt złożyły się trzy moduły: promocyjny (szerokie dotarcie z ideą), merytoryczny (konferencje, dyskusje panelowe, lekcje przedsiębiorczości społecznej) i konkursowy (konkurs dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów).

Efekty

  • 20 lekcji przedsiębiorczości społecznej w wybranych szkołach gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, w których udział wzięło 534 gimnazjalistów.
  • 3-dniowa konferencja, podczas której wystąpiło 13 prelegentów i panelistów. Tematyka: Przedsiębiorczy niekoniecznie przedsiębiorcy, czyli wprowadzenie do ekonomii społecznej. Spółdzielczość - wymysł socjalizmu czy kapitalizmu? Przedsiębiorczość społeczna w praktyce. Dobre praktyki w Polsce oraz na świecie. Regionalne potencjały dla ekonomii społecznej a młodzi ludzie. Istota CSR. Przedsiębiorstwo w społeczności lokalnej - znaczenie CSR. CSR jako strategia biznesowa. W konferencji udział wzięło 146 osób.
  • Niemal 70 autorskich prac wpłynęło w ramach konkursu pisemnego adresowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów. Konkurs polegał na napisaniu wypracowania na określony temat, podejmujący tematykę szerokorozumianej przedsiębiorczości społecznej (I. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli co to jest spółdzielnia uczniowska i czym mogłaby się zająć w Twojej szkole?”, II. „Dzieje ekonomii społecznej na ziemiach polskich.”, III. „Regionalne wyzwania dla ekonomii społecznej”)
  • Realizacja projektu pozwoliła na wzbudzenie zainteresowania i dostarczenie wiedzy potencjalnym liderom ekonomii społecznej, inicjowanie działań z zakresu ekonomii społecznej poprzez podpowiadanie konkretnych rozwiązań a także promowanie wśród regionalnych przedsiębiorców idei biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR).

Miejsce realizacji

Szczecin

Czas trwania

Liczba odbiorców

680 osób

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Skip to content