Budowanie zgranego zespołu jest procesem ciągłym. Nie dzieje się z dnia na dzień, a wymaga odpowiedniego przygotowania oraz konsekwencji.

Przez ostatnie dwa dni dziewczyny z Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku uczestniczyły w warsztatach rozwojowych, których celem było pokazanie praktycznych sposobów i metod wspierających budowanie odpowiedniej jakości więzi pomiędzy członkiniami koła.

Konsekwentne ich stosowanie w bezpośredni sposób przekłada się na lepszą atmosferę w zespole, a co za tym idzie – na większą skuteczność podejmowanych działań.

Wolontariusze, którzy stanowią zgrany zespół, z dużo większym zaangażowaniem podchodzą do realizacji wspólnych przedsięwzięć, a dodatkowo po prostu z radością angażują się do aktywności społecznej.

Zajęcia poprowadziła Tamara Olszewska-Wartacz ze Szczecina. Odbyły się one w ramach projektu “Pozytywnie nakręcone koła gospodyń wiejskich”. Realizujemy go dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030.

Jest to największe w Polsce przedsięwzięcie, dzięki któremu koła gospodyń wiejskich otrzymują wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe. Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku jest jednym z 40 kół z Pomorza Zachodniego biorących udział w tym projekcie.

Skip to content