Społeczność wsi Chłopowo (gm. Myślibórz), zjednoczona w idei współpracy i solidarności, tworzy przyjazną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców. Działający na zasadzie oddolnej inicjatywy wolontariusze zakupili niezbędne materiały, takie jak surowiec drzewny, impregnat, wkręty i śruby, dzięki finansowaniu z naszego projektu “IDEE przez wieś”. Efektem ich zaangażowania są solidne ławki i stół, ozdabiające przestrzeń obok wiejskiej świetlicy.

Projekt “IDEE przez wieś” nie tylko dostarczył środków finansowych, ale także zainspirował społeczność do dalszych działań. Planowane są kolejne inicjatywy sprzyjające integracji i rozwojowi wsi, a do końca kwietnia 2024 r. planowana jest budowa wiejskiej altany.

Inicjatywa szachowego turnieju szkolnego w Różańsku, wsparta finansowo przez projekt “IDEE przez wieś”, przyniosła liczne korzyści uczniom. Rywalizacja rozwija umiejętności strategicznego myślenia, promuje zdyscyplinowane podejście do nauki, a także kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Dzięki projektowi zakupiliśmy m.in. zestawy do gry w szachy, książki edukacyjne oraz nagrody dla uczestników turnieju szachowego.

Wspaniałe spotkanie opłatkowe odbyło się z kolei w remizie w Rychnowie. Wsparcie OSP Rychnów przez projekt “IDEE przez wieś”, to kolejne inicjatywy budujące wspólnotę. Dzielenie się tradycją, integracja społeczna i atmosfera radości podkreślają siłę solidarności.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rychnowie spotkały się na natomiast na warsztatach tworzenia stroików bożonarodzeniowych, korzystając z budżetu projektu “IDEE przez wieś” na niezbędne materiały do zajęć rękodzieła. To wyjątkowe doświadczenie wspólnotowe podczas magicznego okresu świątecznego, które przyczyniło się do budowania więzi społecznych.

Tak właśnie wspieramy społeczników w działaniu dzięki środkom z projektu “IDEE przez wieś”.

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content