Za nami świetne i bardzo merytoryczne spotkania w niewielkich zachodniopomorskich wsiach. W weekend odwiedziliśmy Różańsko (gm. Dębno) oraz Chłopowo (gm. Myślibórz). Mieszka tu niespełna 600 osób a mimo to zaproszenie do udziału w warsztatach tworzenia planów rozwoju wsi przyjęła bardzo liczna grupa mieszkańców ZATROSKANYCH o przyszłość swoich miejscowości.

Tworzenie planów rozwoju wsi jest ważne, ponieważ pomaga poprawić JAKOŚĆ życia mieszkańców wsi, zapewnić lepsze warunki do ROZWOJU gospodarczego i społecznego oraz chronić środowisko.

W celu stworzenia dobrego planu rozwoju konieczna jest dokładna DIAGNOZA sytuacji, która pozwoli zidentyfikować problemy i POTRZEBY społeczności wiejskiej oraz określić cele i priorytety przyszłych działań.

Diagnoza sytuacji umożliwia także lepsze dopasowanie działań do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz SKUTECZNIEJSZE wykorzystanie dostępnych zasobów i środków finansowych.

Diagnozie sytuacji Różańska i Chłopowa poświęcone były sobotnie warsztaty (15 kwietnia br.). Do majówki planujemy zebrać co najmniej 100 ankiet od mieszkańców aby dowiedzieć się co “leży im na sercu” i co jest dla nich ważne.

Spotkania odbyły się w ramach naszego projektu “IDEE przez wieś”. Jest on finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content