Dziś spędziliśmy pracowity dzień w Mieście Sławno, gdzie zorganizowaliśmy kolejne warsztaty w ramach prac nad strategią senioralną Sławna do 2030 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno członkowie Rady Seniorów w Sławnie, jak i przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji społecznych, którym na sercu leży dobrostan najstarszych mieszkańców tego miasta.

Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 200 mieszkańców Sławna (dotyczyło ono sytuacji tutejszych seniorów). Zastanawialiśmy się także nad najważniejszymi i najpilniejszymi działaniami, jakie należy podjąć, aby warunki życia i sytuacja sławieńskich seniorów poprawiły się.

Nad lokalnymi strategiami na rzecz seniorów pracujemy także ze społecznościami Dębna oraz Miasta Wałcz. Finał prac planowany jest na czerwiec 2022 r. Wierzymy, że strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

Projekt „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” realizujemy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content