Integralnym elementem realizowanego przez nas projektu „Rodzina ma tę moc!” była tzw. autoewaluacja. Badaniem ewaluacyjnym planowaliśmy objąć co najmniej 2/3 uczestników projektu (66%), finalnie udało nam się zebrać ankiety od (średnio) 93% uczestników każdego z działań. Dzięki temu badanie śmiało można ocenić jako wysoce reprezentatywne.

Badanie efektywności projektu jako całości oraz poszczególnych rezultatów twardych i miękkich opierało się na: ankietach ewaluacyjnych, testach, obserwacjach (przebieg działań, aktywność i zaangażowanie uczestników) oraz samoocenie uczestników.

Naszym celem było uzyskanie odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:

  • Czy projekt odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby?
  • Czy projekt osiągnął zaplanowane cele?
  • Czy zmiany wywołane realizacją projektu można uznać za trwałe?

Wszystkie elementy zostały przez nas przedstawione w raporcie ewaluacyjnym. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

POBIERZ RAPORT EWALUACYJNY

Projekt „Rodzina ma tę moc!” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030

Skip to content