Mamy dla Was świeżutki raport z podsumowaniem wyników ankietyzacji mieszkańców Różańska, Chłopowa i Rychnowa. Anonimowe ankiety wypełniło w sumie ponad 200 osób. Czego one dotyczyły? KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, czyli najprościej mówiąc, zdolności i otwartość mieszkańców każdej z tych wsi na współpracę z innymi oraz zaufania do innych osób.

Pytaliśmy Was między innymi o to:

  • jak Wam się razem żyje?
  • czy sobie pomagacie, czy też raczej nie współpracujecie?
  • jaki jest stopień zainteresowania sprawami wsi i angażowania się we wspólne działania?
  • czy informacje/plotki szybko się roznoszą?
  • czy żyjecie zgodnie, czy często się kłócicie?
  • czy czujecie, że macie wpływ na swoje otoczenie, czy też go nie macie?

Koniecznie zapoznajcie się z przygotowanymi analizami, które dostarczają wielu ciekawych wniosków i obserwacji [POBIERZ]

Przykładowo:

  • aż 80% badanych mieszkańców Różańska stwierdziło, że “generalnie lubi swoich sąsiadów”, tymczasem w Rychnowie taką opinię wyraziło 68% respondentów, a w Chłopowie 54%.
  • najszybciej wieści roznoszą się w Rychnowie. Aż 92% ankietowanych wyraziło opinię, że “jeśli zrobisz coś złego, wszyscy się o tym dowiedzą”. W Różańsku taką ocenę wyraziło 81% ankietowanych, a w Chłopowie 73%.

To unikatowe badanie zrealizował na zlecenie naszej fundacji zespół badawczy z Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem dr Kamili Słupińskiej, dr Marcina Janowskiego i prof. Henryka Babisa we współpracy z Koło Naukowe EconomUS.

Zgromadzone informacje pozwolą nam jeszcze lepiej planować przyszłe działania na rzecz społeczności wiejskich tak, aby były one jak najbardziej pożyteczne i dostosowane do potrzeb mieszkańców.

[POBIERZ RAPORT]

Projekt Idee przez wieś finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content