Około 400 zaangażowanych osób, ponad 30 oddolnych inicjatyw zaproponowanych i zrealizowanych przez wolontariuszy, 15 ciekawych warsztatów rozwojowych dla społeczników, inspirująca konferencja i wycieczka integracyjna, a także trzy skrojone na miarę plany rozwoju wsi. To główne efekty projektu „IDEE przez wieś”, który realizowany był w Powiecie Myśliborskim.

Uczestnikami przedsięwzięcia zorganizowanego przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego byli mieszkańcy Różańska, Rychnowa oraz Chłopowa.

Nasze tytułowe IDEE to aktywni mieszkańcy, przestrzeń przyjazna osobom w każdym wieku oraz zielona wieś, czyli wieś czysta, dająca pozytywną energię. Dzięki projektowi owe IDEE stały się rzeczywistością. Udało nam się zachęcić mieszkańców do ambitnego procesu tworzenia planów rozwoju wsi. Zarówno Różańsko, Rychnów jak i Chłopowo, mogą pochwalić się wypracowaniem wizji na rozwój swoich miejscowości w perspektywie kolejnych kilku lat. Dziesiątki wolontariuszy ochoczo przystąpiło także do realizacji różnorodnych inicjatyw oddolnych.

W Chłopowie powstała tablica edukacyjna z historią wsi, a także dwie nowe tablice ogłoszeń, wyremontowano wejście na teren świetlicy wiejskiej, zorganizowano mikołajkowe, zaduszne oraz wielkanocne warsztaty rękodzielnicze. W Rychnowie odbyły się dni otwartej remizy, spotkania integracyjne mieszkańców, szyto także nowe zasłony i obrusy na świetlicę wiejską. Mieszkańcy Różańska zorganizowali z kolei rodzinny bieg integracyjny, mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki, turniej szachowy, wycieczki edukacyjne oraz warsztaty psychologiczne dla dzieci. Dokonano także renowacji zadaszenia pod bocianim gniazdem w centrum wsi oraz odnowienia konstrukcji wiejskich tablic informacyjnych. To tylko część z ponad 30 ciekawych akcji.

Społeczności tychże wsi podjęły się także realizacji większych i dużo ambitniejszych przedsięwzięć. W Chłopowie powstała piękna duża altana oraz ławostoły, w Różańsku wolontariusze dokonali wymiany starych i sfatygowanych ławek wokół boiska sportowego na 27 solidnych nowych. Powstało także palenisko na ognisko z prawdziwego zdarzenia. Rychnowianie z kolei wzięli udział w wielodniowej akcji sadzenia roślin i drzew ozdobnych. W sumie dokonano ponad 130 nowych nasadzeń aby zadbać o estetykę wspólnej przestrzeni. Zamontowano także 8 ławek parkowych, które razem tworzą miejsca odpoczynku, sąsiedzkich spotkań i rozmów dla mieszkańców Rychnowa.

W ofercie projektu „IDEE przez wieś” znalazły się również ciekawe szkolenia i warsztaty, które miały na celu wzmocnić potencjał lokalnych działaczy. Uczestnicy zajęć uczyli się pisać projekty, ćwiczyli kreatywność oraz poznawali techniki budowania zgranego zespołu zorientowanego na wspólne cele.

Wartością dodaną projektu był cykl reportaży video promujących zaangażowanie społeczne na rzecz dobra wspólnego z inspirującymi historiami społeczników, którzy swoją działalnością zmieniają oblicze zachodniopomorskich wsi i miasteczek. Dziewięć reportaży ukazało różnorodność i siłę oddolnych inicjatyw: od ożywiania lokalnych tradycji, budowania tożsamości lokalnej, przez edukację ekologiczną, promowanie aktywności sportowej, aż po wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, czy też działalność charytatywną.

Swoistym podsumowaniem tego 2-letniego przedsięwzięcia jest poradnik pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, będący ciekawym i praktycznym kompendium wiedzy dla każdego komu na sercu leży systemowe i mądre planowanie rozwoju swojej lokalnej społeczności. Więcej o projekcie i jego efektach a także wspomniany poradnik z formacie PDF znaleźć można na stronie internetowej ideeprzezwies.pl oraz na fanpage facebook.com/ideeprzezwies

Projekt „IDEE przez wieś” finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wartość grantu to 101 402,67 euro.

Skip to content