Za nami bardzo aktywna sobota, którą spędziliśmy na warsztatach w Różańsku (gm. Dębno) oraz Chłopowie (gm. Myślibórz). To były bardzo owocne i twórcze prace nad stworzeniem planów rozwoju Różańska i Chłopowa odbywające się w ramach projektu “IDEE przez wieś”

  • Przedstawiliśmy wnioski płynące z przeprowadzonego w maju badania ankietowego mieszkańców tychże wsi (mocne strony, słabe strony, propozycje projektów). Zobacz prezentacje: Chłopowo / Różańsko.
  • zweryfikowaliśmy na ile przemyślenia z poprzednich warsztatów pokrywają się z tym co wynika z badania opinii mieszkańców,
  • zastanawialiśmy się nad tym jaką obrać strategię rozwojową w każdej ze wsi, oraz wstępnie ustalaliśmy priorytety dla proponowanych projektów, biorąc pod uwagę ich ważność oraz możliwości realizacyjne.

Ekspertem prowadzącym zajęcia był Sławomir Doburzyński.

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content