Każdy z nas zapewne jest zaznajomiony z pojęciem „starzejącego się społeczeństwa” jednak czy wiecie, że Polska od wielu lat znajduje się w pierwszej trzydziestce krajów “najstarszych demograficznie” na świecie?

Z raportu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Raport Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+” wynika, że w latach 1990-2005 przekroczyliśmy próg zaawansowanej starości demograficznej ONZ (10%), posiadając 13,2% udziału ludności w wieku 65 lat i więcej. Natomiast w 2018 r. odnotowano 6,8 mln osób w wieku poprodukcyjnym (o 400 tys. więcej niż w 2017 r.).

Starzejące się społeczeństwo to nie lada wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia, polityki społecznej, rynku pracy czy gospodarski.

Rady seniorów, jako naturalni reprezentanci środowiska osób starszych, mogą odegrać bardzo ważną rolę w kreowaniu mądrej polityki senioralnej na szczeblu lokalnym, czyli de facto najbliżej ludzi i ich potrzeb.

Obecnie realizowany przez nas projekt “Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” dotyczy właśnie wszechstronnego wsparcia dla gminnych rad seniorów – działających w strukturach lokalnego samorządu – tak, aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych.

Więcej o projekcie znajdziecie na naszej stronie www.radnysenior.pl

Skip to content