Tak oto efekty naszych projektów przekładają się na rzeczywistość. Właśnie dziś (30 listopada) radni Miasta Sławno jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem gminnego programu na rzecz seniorów. Program ten (tzw. polityka senioralna) określa kluczowe kierunki rozwoju Sławna do 2030 roku w odniesieniu do osób starszych. Opracowaliśmy go we współpracy z mieszkańcami Sławna, Miejską Radą Seniorów w Sławnie oraz tutejszymi instytucjami i organizacjami.

W programie zdefiniowaliśmy wspólnie następujące cele:

CEL 1. Podwyższenie standardu opieki zdrowotnej nad seniorami, w tym m.in.:

  • zwiększenie dostępności oferty medycznej dla osób starszych,
  • działania interwencyjne w zakresie upowszechnienia dostępu do specjalistycznych porad,
  • zwiększenie świadomości zdrowotnej osób starszych i rozwój profilaktyki.

CEL 2. Wzmocnienie integracji i aktywności środowiska seniorów, w tym m.in.:

  • tworzenie warunków dla indywidualnej i zbiorowej aktywności seniorów,
  • dialog ze środowiskiem seniorów i zarządzanie informacją,
  • wzmacnianie kompetencji cyfrowych i cyfrowe wsparcie rozwoju.

CEL 3. Dostosowywanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych, w tym m.in.:

  • weryfikacja stanu przestrzeni publicznej pod kątem potrzeb i oczekiwań seniorów,
  • wspieranie pozytywnych zmian i rozwiązań w dziedzinie zarządzania przestrzenią publiczną,
  • realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Przyjęcie programu senioralnego to dopiero początek długiej drogi. Trzymamy kciuki za realizację zgłoszonych postulatów. Mamy nadzieję, że każdy kolejny rok przyniesie konkretne działania służące poprawie sytuacji osób starszych w Sławnie.

Projekt realizowaliśmy dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

[ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM]

Skip to content