Wysokie zainteresowanie udziałem w projekcie wyrażone liczbą beneficjentów (500 osób, wobec planowanych 400) oraz wysoka skuteczność interwencji (wyrażona wynikami ewaluacji i testów) pozwala twierdzić, że projekt “Pozytywnie nakręcone koła gospodyń wiejskich” odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby i cieszył się zainteresowaniem kół gospodyń wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Również opinie o projekcie wyrażone w formie ankiet ewaluacyjnych, swobodnych wypowiedzi oraz zebrane w toku obserwacji dodatkowo potwierdzają tę ocenę.

Powyższy cytat jest podsumowaniem badania ewaluacyjnego, jakie zrealizowaliśmy chcąc obiektywnie przyjrzeć się naszemu dwuletniemu projektowi pt. “Pozytywnie nakręcone koła gospodyń wiejskich”. Przedsięwzięcie zdecydowanie możemy uznać za udane.

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane a cele projektu (opisane rezultatami), zostały osiągnięte, większość z nawiązką, co dowodzi skuteczności zastosowanych metod i narzędzi pracy z grupą docelową, czyli kołami gospodyń wiejskich.

Chcesz zapoznać się ze szczegółami badania?

[POBIERZ RAPORT PODSUMOWUJĄCY]

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030.

Skip to content