Z ogromną satysfakcją prezentujemy [raport] z pierwszego ogólnopolskiego badania kondycji kół gospodyń wiejskich KGW ukazującego portret własny tego 10-tysięcznego środowiska wiejskich organizacji społecznych założonych od 2018 r. (po wejściu w życie ustawy o KGW), ze szczegółową analizą trudności i problemów z jakimi się zmagają oraz analizą potrzeb szkoleniowo-doradczych. Badaniem objęta została reprezentatywna grupa 338 KGW ze wszystkich województw.

Badanie uchwyciło nie tylko problemy z jakimi borykają się KGW, ale także istotność/wagę tych problemów oraz istotność/wagę potrzeb. Ustalenie priorytetów pozwoli wypracować ofertę wsparcia skrojoną na miarę rzeczywistych potrzeb i oczekiwań kół gospodyń wiejskich. Wierzymy, że raport z badania stanie się praktycznym źródłem informacji zarówno dla członków KGW, jak i instytucji z nimi współpracujących.

Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Autorami badania są prof. Henryk Babis, dr Kamila Słupińska, dr Marcin Janowski, badacze z Uniwersytetu Szczecińskiego.

[POBIERZ RAPORT Z BADANIA]

Skip to content