Marshmallow Challenge, czyli budowanie w czasie 18 minut najwyższej wieży z makaronu typu spaghetti… to jedna z metod pracy naszych trenerów. Ale co to ma wspólnego z budowaniem mocnego zespołu!?

Okazuje się, że całkiem sporo! Obserwowanie zespołów podczas pracy może dać świetny materiał do dyskusji po zakończeniu ćwiczenia. Poza podstawowymi pytaniami o największe problemy, sposoby na szukanie rozwiązań lub organizację pracy, można znaleźć wiele analogii do codziennej pracy zespołów…

  • Czy uczestnicy zaczęli od jakiegokolwiek planowania, czy od razu rozpoczęli budowę?
  • Czy dobrze wykorzystali dostępne zasoby?
  • Czy w zespołach wyłonił się lider?
  • Jeżeli w zespole pojawiły się różne koncepcje budowy, to w jaki sposób zespół wybrał jeden sposób działania?
  • Czy były jakieś konflikty podczas podejmowania decyzji?
  • Jak wpływała na nich presja czasu?

Wczoraj na te pytania odpowiadali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich “Fregata” w Międzywodziu, z którymi spotkaliśmy się na warsztatach budowania mocnego zespołu. To były zdecydowanie ciekawe i inspirujące zajęcia.

Skip to content