Budowa konkretnej świetlicy wiejskiej / sali wiejskiej, otworzenie gabinetów lekarskich (choćby 1-2 dni w tygodniu), dodatkowy bus dla osób starszych, paczkomat, bankomat, progi zwalniające na drodze, utworzenie żłobka dla 3-4 latków, udostępnienie WC w oratorium na czas uroczystości kościelnych (dłuższe msze), odnowienie wiaty przystankowej, drugi punkt czerpania wody na cmentarzy (przy drugiej bramie), budowa ścieżki rowerowej, ścieżka spacerowa wzdłuż rzeczki, utworzenie parkingu przy kościele, podłączenie budynków do sieci światłowodowej, WC na terenie cmentarza, utworzenie parku wiejskiego, miejsce spotkań dla młodzieży… to tylko niewielka część z kilkudziesięciu pomysłów mieszkańców wsi Różańsko na to, co mogłoby wpłynąć na poprawę jakości życia w tejże wsi.

Właśnie zakończyliśmy ankietyzację i zebraliśmy opinie lokalnej społeczności w kwestiach:

  • Jakie są mocne strony życia w naszej wsi?
  • Jakie są największe problemy naszej wsi?
  • Jakie działania należałoby podjąć?

Podczas kolejnych warsztatów strategicznych zaprezentujemy mieszkańcom kompleksowy raport z przeprowadzonego badania a zdobytą wiedzę wykorzystamy tworząc plan rozwoju Różańska.

Projekt „Idee przez wieś” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Strona internetowa projektu [tutaj].

Skip to content