Dokładnie 1113 osób wzięło udział w szkoleniach, warsztatach i innych działaniach edukacyjnych zorganizowanych przez nas w 2022 roku. W sumie przygotowaliśmy ponad 1600 godzin ciekawych zajęć. Gdyby odbywały się one non-stop to trwałyby w sumie 66 dni (2 miesiące!).

Były to szkolenia z tworzenia projektów, angażowania mieszkańców do działań na rzecz lokalnych społeczności, budowania zgranego zespołu, czy też warsztaty integracyjne od juniora do seniora.

Nasi trenerzy odwiedzali 48 różnych miejscowości i pokonali w tym celu kilkadziesiąt tysięcy kilometrów!

Pracowaliśmy z seniorami, społecznikami i liderami lokalnych środowisk. Koła gospodyń wiejskich, gminne rady seniorów, jak również “zwykli” mieszkańcy (którym chce się wyjść z domu i zadbać o wspólną przestrzeń) to kluczowi odbiorcy naszej ubiegłorocznej oferty programowej.

Bynajmniej nie spoczywamy na laurach. Plan na 2023 rok to m.in.:

  • konferencja “Porozmawiajmy o naszej wsi” (w ramach projektu “Idee przez wieś”),
  • wiosenne Targi Pracy w Szczecinie,
  • wakacyjna “INWAZJA KOBIECEJ MOCY”, czyli IV turniej kół gospodyń wiejskich Pomorza Zachodniego (wraz z KGW Różańsko),
  • jesienne (dwudzieste!) Targi Pracy w Szczecinie.

a w międzyczasie:

  • szkolenia, warsztaty i praca twórcza ze społecznościami lokalnymi,
  • wsparcie finansowe dla co najmniej 30 inicjatyw oddolnych zgłoszonych przez mieszkańców zachodniopomorskich wsi,
  • realizacja kampanii społecznej #IDEEprzezWieś oraz #JestPracaWRegionie,
  • organizacja 2-dniowej wycieczki integracyjnej “W poszukiwaniu inspiracji”,
  • współorganizacja PIKNIKU AKTYWNOŚCI…

Chcesz być na bieżąco z naszymi działaniami? Dołącz do przedsiębiorczej społeczności na Facebooku!

Skip to content