Ekonomiczne Gry Uliczne

Cel projektu

Projekt miał na celu edukację ekonomiczną młodzieży szkolnej, promocję wiedzy na temat Narodowego Banku Polskiego a także upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. 

Efekty

  • Realizacja projektu edukacyjnego w nowatorskiej formie gry ulicznej, czyli grze w podchody z przestrzeni miejskiej Szczecina. Tzw. „punkty kontrolne” gry zlokalizowane były w charakterystycznych miejscach Szczecina. Były to m.in.: Zamek Książąt Pomorskich, Katedra, Akademia Sztuki, Muzeum na Wałach Chrobrego, Ratusz Staromiejski, Bunkier pod PKP.
  • 24 czteroosobowe drużyny miały za zadanie przemieścić się z punktu startowego do wyznaczonej mety zaliczając po drodze szereg punktów kontrolnych, w których odpowiadały na pytania z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, zagadnień związanych z euro, a także wiedzy o Narodowym Banku Polskim.

Miejsce realizacji

Szczecin

Czas trwania

Październik 2011 r.

Liczba odbiorców

98 uczniów

Galeria

Dofinansowanie

Projekt realizowany w kooperacji z Narodowym Bankiem Polskim oddział w Szczecinie. 

Skip to content