• Co zrobić aby seniorom w naszych gminach żyło się lepiej?
  • Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podjąć lokalne władze, instytucje czy też organizacje społeczne?
  • Jak przedsiębiorstwa prywatne mogłyby współtworzyć środowisko przyjazne seniorom?
  • Jakie prosenioralne przedsięwzięcia i inwestycje są najpilniejsze?

Odpowiedzi na te pytania znajdą się w lokalnych strategiach senioralnych, które dzięki naszemu projektowi Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów powstaną w Dębnie, Wałczu i Sławnie.

Strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

Strategie senioralne wypracowujemy wspólnie z samorządami lokalnymi Gminy Dębno, Miasta Wałcz i Miasta Sławno przy aktywnym udziale funkcjonujących tam rad seniorów (Dębnowska Rada Seniorów, Miejska Rada Seniorów w Wałczu, Rada Seniorów w Sławnie), lokalnych instytucji, stowarzyszeń oraz samych mieszkańców.

Efektem wielomiesięcznego procesu będą trzy skrojone na miarę dokumenty strategiczne, definiujące wizję poszczególnych samorządów w kontekście potrzeb i oczekiwań osób starszych wraz z listą przedsięwzięć do wdrożenia.

Aktualnie intensywnie pracujemy nad gruntowną diagnozą sytuacji osób starych w poszczególnych gminach, co będzie dla nas bazą merytoryczną do spotkań i dyskusji warsztatowych zaplanowanych na najbliższe miesiące.

Trzymajcie kciuku za owocne prace.

Projekt “Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” realizujemy dzięki dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie na stronie www.radnysenior.pl

Skip to content