Organizowane przez nas coroczne Targi Pracy Szczecin to nie tylko świetna okazja na zapoznanie niemal setki potencjalnych pracodawców i znalezienie nowej pracy. Dla nas jako organizatorów jest to także doskonała sposobność do realizacji szeroko zakrojonych działań badawczych.

Od wielu lat prowadzimy bowiem cykliczne badania służące jak najlepszemu poznaniu osób odwiedzających Targi Pracy Szczecin.

Wiemy dzięki temu m.in.:

  • jakie motywacje skłoniły ich do udziału w wydarzeniu,
  • skąd dowiedzieli się o naszych targach,
  • jakie mają oczekiwania względem pracodawców,
  • jaki jest ich wiek, wykształcenie, czy też poziom znajomości języków obcych.

Wiedza ta pozwala nam oraz firmom uczestniczącym w Targach Pracy Szczecin jeszcze lepiej profilować swoją ofertę a także obserwować jak zmienia się odbiorca targów na przestrzeni lat.

Badanie przy okazji wiosennej edycji Targów Pracy realizowane było pod naukowym kierownictwem dr Kamili Słupińskiej oraz dr Marcina Janowskiego. Zespół ankieterski składał się natomiast ze studentów: Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Prawa i Administracji oraz Humanistycznego. Uśmiechnięte ankieterki – wolontariuszki zebrały w sumie ponad pół tysiąca ankiet!

Wyniki badania poznamy za kilka tygodni.

Skip to content