Dziękujemy Chłopowo za wczorajsze super spotkanie. Wraz z trenerką Tamarą Olszewską-Watracz pochyliliśmy się nad tematyką stresu, który jest (niestety) nieodzownym elementem życia każdego z nas.

Liderzy, wolontariusze, społecznicy angażując się w działalność społeczną, nierzadko doświadczają stresu wynikającego z różnych wyzwań czy presji. Warsztaty na temat stresu zaoferowały wiedzę oraz narzędzia do zrozumienia i radzenia sobie z emocjonalnymi obciążeniami.

Spojrzeliśmy na te zagadnienia z perspektywy psychologicznej i nauczyliśmy się rozpoznawać oznaki tych nastrojów. Zastanowiliśmy się w końcu dlaczego, i w jakim celu się pojawiają oraz jak sobie z nimi radzić, i jak je zagospodarować na drodze do realizacji celów. Metodą warsztatową stworzyliśmy też własny poradnik nt. “Jak zredukować stres…”

Projekt “Idee przez wieś” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content