• Prezes zarządu Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego (od 2011 r.)
 • Autor i koordynator projektów społeczno-edukacyjnych
 • Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w realizacji projektów o łącznej wartości ponad 4 mln (w tym projektów finansowanych z Unii Europejskiej, źródeł krajowych, samorządowych, funduszy norweskich). 
 • Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej 

Pełnione funkcje:

 • członek komitetu obchodów w gminie Dębno 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szczecinie na lata 2015-2019,
 • członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szczecinie 2014-2015,
 • złonek komisji konkursowych powołanych do oceny otwartych konkursów ofert Gminy Miasto Szczecin w latach 2014 – 2015.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (Biuro Analiz i Studiów Strategicznych oraz Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego: badania i analizy na potrzeby monitorowania strategii rozwoju województwa oraz regionalnej strategii innowacyjności, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla uczelni wyższych na uzyskanie ochrony patentowej dla zachodniopomorskich wynalazków itp.)

Specjalizacje i obszary zainteresowań:

 • edukacja nieformalna i pozaformalna, działania na rzecz seniorów 60+,
 • rewitalizacja społeczna, aktywizacja lokalnych społeczności, budowanie tożsamości lokalnej,
 • innowacyjność, rozwój regionalny,
 • przedsiębiorczość, ekonomia społeczna, rynek pracy,
 • organizacja i obsługa imprez (eventów).

Artykuły i publikacje:

 • „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji” (2024) ISBN 978-83-966912-0-0 (współautor)
 • "Polityka senioralna w praktyce. Jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć półkownika, trafić z celami i odnieść sukces" (2022) ISBN 978-83-932375-8-6 (współautor),
 • "Społeczna odpowiedzialność biznesu - wiedza i świadomość wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców w czasach kryzysu" (2012) w zeszytach naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55/2012. Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa" nr 736; ISSN 1640-6818 (współautor),
 • "Poziom znajomości idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów z województwa zachodniopomorskiego" (2012) w publikacji "CSR a pokolenie Y. Materiały pokonferencyjne" ISBN 978-83-933780-2-9 (autor).
 • "Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny" (2008) w publikacji naukowej "Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej" ISBN 978-83-60606-35-3 (współautor).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Osobowość Roku 2020 Gminy Dębno (nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dębno – „Złoty Dąb”). Nagroda przyznana za wybitne osiągnięcia i zasługi, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub jej mieszkańców.
 • Medal im. Inżyniera Michała Doliwo-Dobrowolskiego (nagroda ustanowiona przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP). Nagroda przyznana za szczególną aktywnością w działalności stowarzyszeniowej.
Skip to content