Rodzinka.Rozansko.pl

Cel projektu

Głównym celem projektu Rodzinka.Rozansko.pl była aktywizacja społeczna rodzin popegeerowskiej wsi Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie). Na projekt złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska.

Efekty

Udział w przedsięwzięciu dał rodzinom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynił się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

Projekt skupiał się na trzech zasadniczych filarach:

 1. Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.)
 2. Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.)
 3. Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).

Projekt Rodzina.Rozansko.pl to m.in.:

 • „Kiełkowanie dla przyszłości” – stworzenie rodzinnego ogrodu edukacyjnego,
 • „Róże Różańska” – akcja społeczna rodzinnego sadzenia róż (mieszkańcy posadzili ponad 380 sadzonek),
 • „Wieś to plansza… Wejdź do gry!” – rodzinna gra terenowa na orientację,
 • „Rodziny spływające Myślą” – dwa rodzinne spływ kajakowy rzeką Myślą,
 • „Oglądanie na polanie” – trzy rodzinne letnie seanse filmowe pod chmurką,
 • „Decoupage łączy pokolenia” – warsztaty artystyczne,
 • „Ryba wpływa na wszystko” – międzypokoleniowy turniej wędkarski,
 • „Wielki Piknik Rodzinny” (w tym ok 20 atrakcji i imprez towarzyszących),
 • 30-godzinny cykl szkoleniowy pt. "Szkoła dla rodziców",
 • 2-dniowe warsztaty aktywizujące "Co z tą wiatą?",
 • 15 inicjatyw oddolnych zrealizowanych przez rodzinne grupy inicjatywne; liczba uczestników tych inicjatyw to ok. 260 osób,
 • 74 godziny warsztatów, szkoleń.

W realizację projektu zaangażowanych było 14 osób stanowiących kadrę merytoryczno-obsługową a także ok 45 wolontariuszy – mieszkańców Różańska.

Miejsce realizacji

Wieś Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie)

Czas trwania

marzec – grudzień 2017 r.

Liczba odbiorców

347 uczestników z 77 rodzin (najmłodszy uczestnik miał 2 a najstarszy 81 lat!)

Dowiedz się więcej

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Rodzinka.Rozansko.pl” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Dębno.

Skip to content