Pozytywnie nakręcone koła gospodyń wiejskich

Cel projektu

Celem projektu „Pozytywnie nakręcone Koła Gospodyń Wiejskich” było wzmocnienie kompetencji 40 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa zachodniopomorskiego, poprzez stworzenie warunków dla trwałego i stabilnego ich rozwoju, dzięki objęciu wsparciem liderek i liderów skupionych wokół KGW do grudnia 2022 r.

Przyjęta w 2018 r. ustawa o KGW dała mieszkańcom obszarów wiejskich olbrzymi impuls do działania, jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji i organizacji społecznych o ugruntowanym doświadczeniu, sam zapał okazuje się niewystarczający, aby młode koła (których przez minione 3 lata powstało niemal 10 tys.) mogły poradzić sobie z problemami, jakie napotykają w codziennej działalności.

Projekt odpowiadał na powszechny problem jakim jest systemowy brak przygotowania liderów i społeczników wiejskich do prowadzenia kół gospodyń wiejskich od strony formalno-prawnej i zarządzania nimi.

Efekty

Bezpośrednim efektem projektu w wymiarze materialnych produktów i usług było:

  • ogólnopolskie badanie KGW na próbie N= 338 KGW, które (w formie raportu) ukazało portret własny 10-tysiecznego środowiska kół gospodyń wiejskich powstałych od 2018 r., oraz dostarczyło bardzo szczegółowych informacji o problemach, trudnościach oraz potrzebach i oczekiwaniach KGW: https://przedsiebiorczosc.org/pliki/BADANIE_KGW_2021_raport.pdf
  • Program Rozwoju KGW (materiał dla trenerów, ekspertów) obejmujący wszystkie kluczowe obszary działalności KGW zdiagnozowane (co do potrzeby wsparcia) dzięki w/w badaniu
  • Praktyczny przewodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich "Pozytywnie nakręcone" będący kompendium przystępnie podanej praktycznej wiedzy z konkretnymi przykładami i cennymi wskazówkami (materiał dla członków i członkiń KGW). Druk w nakładzie 200 egz. https://przedsiebiorczosc.org/pliki/PoradnikDlaKolGospodynWiejskich2021.pdf
  • 965 godzin wsparcia warsztatowego (średnio 25 godzin wsparcia dla każdego z kół) zrealizowanego w formie Akademii Rozwoju KGW (wdrożenie Programu Rozwoju KGW)
  • 40 KGW wzmocnionych kompetencyjnie (500 osób)
  • 40 projektów własnych KGW zrealizowanych na rzecz lokalnych społeczności (400 godzin doradztwa/wsparcia w zakresie realizacji projektów własnych)
  • 3 dwudniowe wyjazdy studyjne "W poszukiwaniu inspiracji" do rodzinnej winnicy Sydonia, Dworku Tradycja, gospodarstwa biodynamicznego w Juchowie oraz ogrodów pokazowych Hortulus, w których udział wzięło w sumie 119 osób
  • Zachodniopomorski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich - "Inwazja Kobiecej Mocy" (udział 31 kół i co najmniej 500 gości)
  • Porozumienie o Współpracy Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego (deklaracje przystąpienia wyrażone przez 38 KGW)
  • wortal promocyjno-informacyjny www.naszeKGW.org upowszechniający informacje o działaniach zachodniopomorskich KGW

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie, 40 różnych wsi

Czas trwania

lipiec 2021 r. – grudzień 2022 r.

Liczba odbiorców

500 osób 

Galeria

Dofinansowanie

Projekt “Pozytywnie nakręcone koła gospodyń wiejskich” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content