Pora Seniora w Różańsku

Cel projektu

Głównym celem projektu było zainicjowanie uczestnictwa co najmniej 45 osób starszych (w wieku 60 lat i więcej), mieszkańców wsi Różańsko, pozostających w niekorzystnej sytuacji (ze względu na miejsce zamieszkania) w różnych formach edukacji, poprzez stworzenie i rozwój atrakcyjnej oferty działań odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania tych osób. We wsi zamieszkuje ok 600 osób, w tym ponad 100 w wieku 60+.

Efekty

Projekt „Pora Seniora w Różańsku” to m.in.:

 • 181 godzin różnorodnych zajęć
 • 24 godzin warsztatów z obsługi komputera
 • 24 godziny warsztatów artystycznych "Decoupage"
 • 16 godziny warsztatów artystycznych wytwarzania ozdób z filcu
 • 26 godzin zajęć nordic-walking
 • 12 spotkań i wykładów z ciekawymi ludźmi
 • 16 godzin szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 20 godzin szkoleń "Żywienie w wieku starszym"
 • 15 godzin warsztatów bibułkarskich
 • 16 godzin szkolenia "Bezpieczne finanse seniora"
 • Opracowanie i druk poradnika poświęconego bezpiecznym finansom seniora
 • Organizacja Balu Seniora oraz Turnieju Wędkarskiego „Nestor wędkarstwa”

Miejsce realizacji

Wieś Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie)

Czas trwania

Liczba odbiorców

52 seniorów

Dowiedz się więcej

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Pora Seniora w Różańsku” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Skip to content