Pora Seniora w powiecie myśliborskim (2019)

Cel projektu

Projekt “Pora Seniora w powiecie myśliborskim” miał na celu wzrost aktywności społecznej co najmniej 200 starszych mieszkańców trzynastu wsi powiatu myśliborskiego (woj. zachodniopomorskie) poprzez zwiększenie dostępności oraz rozwój atrakcyjnej oferty dydaktycznej i nowych form inicjatyw edukacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania tych osób.

Efekty

Zrealizowany przez nas 8-miesięczny to m.in.: 

 • 802 godziny różnorodnych warsztatów, szkoleń, wykładów, w tym 112 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym wyjazd i udział seniorów w Mistrzostwach Polski w Nordic Walking w Barlinku (podczas których uczestniczka projektu zajęła 3 miejsce w kategorii wiekowej 60+),
 • 249 zadowolonych uczestników (w tym 202 kobiety, 81%) z 13 wsi powiatu myśliborskiego,
 • najmłodszy uczestnik w wieku 60 a najstarszy 92 lata!,
 • 2 wyjazdy do instytucji kultury (Filharmonia Gorzowska i Teatr im. J.Osterwy w Gorzowie), w których udział wzięło 165 osób,
 • 20 wykładów o tematyce medycznej,
 • 386 godzin warsztatów artystycznych, w ramach których powstało ponad 1000 przepięknych prac (ceramika, scrapbooking & card making, florystyka, bibułkarstwo, wikliniarstwo, biżuteria na krośnie, ozdoby świąteczne itp.),
 • 22 osoby przeszkolone z zakresu ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej,
 • 16 osób przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa finansów osobistych,
 • 59 osób przeszkolonych z zakresu prawa (majątek seniora w aspekcie przemijania),
 • 72 osoby przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy,
 • 47 osób przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • 21 osób przeszkolonych z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • 20 osób zapoznanych z szeroko rozumianą pracą metodami projektowymi i animacji w społeczności lokalnej,
 • 71 osób zachęconych za zainicjowania i zrealizowania senioralnych inicjatyw oddolnych,
 • 18 zrealizowanych senioralnych inicjatyw oddolnych, w których udział wzięło w sumie niemal pół tysiąca osób z ośmiu różnych wsi,
 • Bal Seniora w którym udział wzięło ok 130 osób,
 • 3-dniowy Turniej Wędkarski.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowane były w sumie 34 osoby (trenerzy, szkoleniowcy, instruktorzy, a także kadra obsługowa), w tym 13 wolontariuszek i wolontariuszy. Przepracowali oni łącznie niemal 2600 godzin!

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie, powiat myśliborski, wsie: Różańsko, Warnice, Sarbinowo, Cychry, Bogusław, Dargomyśl (gmina Dębno), Rychnów, Moczkowo (gm. Barlinek), Karsko (gm. Nowogródek Pomorski), Golenice, Chłopowo, Nawrocko (gm. Myślibórz), Boleszkowice (gm. Boleszkowice)

Czas trwania

maj 2019 r. – grudzień 2019 r.

Liczba odbiorców

249 seniorów

Dowiedz się więcej

Opinie

Referencje

Dofinansowanie

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Powiatu Myśliborskiego oraz Gminy Dębno

Skip to content