Pora Seniora w powiecie myśliborskim (2017)

Cel projektu

Projekt “Pora Seniora w powiecie myśliborskim” miał na celu wzrost aktywności społecznej co najmniej 130 starszych mieszkańców sześciu popegeerowskich wsi powiatu myśliborskiego (woj. zachodniopomorskie) poprzez zwiększenie dostępności oraz rozwój atrakcyjnej oferty dydaktycznej i nowych form inicjatyw edukacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby tych osób w okresie od maja do grudnia 2017 r.

Efekty

Zrealizowany przez nas 8-miesięczny projekt to m.in.:

 • 465 godzin różnorodnych warsztatów, szkoleń, wykładów, w tym 92 godziny zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • 158 zadowolonych uczestników z 6 wsi powiatu myśliborskiego (Różańsko, Warnice, Sarbinowo, Rychnów, Moczkowo, Mostkowo),
 • najmłodszy uczestnik w wieku 60 a najstarszy 90 lat!
 • 4 wyjazdy do instytucji kultury, z których skorzystało 114 różnych osób,
 • 12 inspirujących wykładów i spotkań z ciekawymi ludźmi (aktor, lekarz, mgr sztuki, DJ wodzirej, pszczelarz, Kurd z Syrii, policjant…),
 • 233 godziny warsztatów artystycznych, w ramach których powstało ponad 450 przepięknych prac (ceramika, ozdoby decoupage, ozdoby świąteczne, bukiety z bibuły itp.),
 • 37 osób przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa finansów osobistych,
 • 39 osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy,
 • 18 osób przeszkolonych z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • 44 osoby zapoznane z szeroko rozumianą pracą metodami projektowymi i animacji w społeczności lokalnej,
 • 45 osób zachęconych za zainicjowania i zrealizowania senioralnych inicjatyw oddolnych,
 • 16 zrealizowanych senioralnych inicjatyw oddolnych, w których udział wzięło w sumie co najmniej 400 osób,
 • stworzony zespół wokalno-instrumentalny AleBabki, który nagrał i wydał w nakładzie 100 egz. autorską płytę z 13 pieśniami i przyśpiewkami ludowymi, a także kilkakrotnie wystąpił przed dużą publicznością,
 • Bal Seniora z ponad 70 uczestnikami,
 • 3-dniowy Turniej Wędkarski w wędkarstwie spławikowym.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowanych było w sumie 30 osób (trenerzy, szkoleniowcy, instruktorzy) a także kadra obsługowa, w tym 6 wolontariuszek i wolontariuszy. Przepracowali oni łącznie 2231 godzin!

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie, powiat myśliborski, wsie: Różańsko, Warnice, Sarbinowo (gm. Dębno), Rychnów, Moczkowo i Mostkowo (gm. Barlinek).

Czas trwania

maj 2017 r. – grudzień 2017 r.

Liczba odbiorców

158 seniorów

Dowiedz się więcej

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Powiatu Myśliborskiego.

Skip to content