Pora Seniora w gminie Dębno

Cel projektu

Projekt miał na celu wzrost aktywności społecznej co najmniej 110 starszych mieszkańców czterech wsi w zachodniopomorskiej gm. Dębno poprzez zwiększenie dostępności oraz rozwój atrakcyjnej oferty dydaktycznej i nowych form inicjatyw edukacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby tych osób. 

Efekty

Zrealizowany przez nas projekt to m.in.:

 • 341 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów,
 • 121 zadowolonych uczestników z czterech wsi gminy Dębno (najmłodszy w wieku 60 lat, najstarszy w wieku 89 lat; 77 kobiet i 44 mężczyzn),
 • 5 wyjazdów do instytucji kultury, z których skorzystało 79 różnych osób,
 • 123 godziny warsztatów artystycznych, w których udział wzięło 56 różnych osób i w ramach których powstało co najmniej 350 różnorodnych artystycznych prac (witraże, ceramika, ozdoby decoupage, ozdoby świąteczne, kwiaty z bibuły itp.),
 • 3-dniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki, w której udział wzięło 21 osób,
 • 39 osób przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa finansów osobistych,
 • 52 osoby przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy,
 • 19 osób przeszkolonych z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • 11 osób przeszkolonych z obsługi komputera i korzystania z internetu,
 • Bal Seniora z 65 uczestnikami,
 • 3-dniowy Turniej wędkarski „Nestor wędkarstwa” z 27 uczestnikami i kilkunastoma kilogramami rybnego połowu,
 • 9 zrealizowanych senioralnych inicjatyw oddolnych
 • 3 nagrane krótkometrażowe filmy dokumentalne ze wspomnieniami seniorów (obejrzane już ponad 5 tysięcy razy) [film 1] , [film 2], [film 3]

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Dębno, wsie: Różańsko, Warnice, Cychry, Krześnica.

Czas trwania

lipiec – grudzień 2016 r.

Liczba odbiorców

121 seniorów

Dowiedz się więcej

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Gminy Dębno.

Skip to content