Nasza pierwsza spółdzielnia

Cel projektu

Celem projektu „Nasza Pierwsza Spółdzielnia” było stworzenie warunków do odrodzenia i rozwinięcia spółdzielczości uczniowskiej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego poprzez popularyzację tego typu działalności wśród uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia metodycznego i mentorskiego do tworzenia i prowadzenia przyszkolnych spółdzielni uczniowskich. 

Efekty

Projekt dał uczniom możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy w ramach prowadzenia spółdzielni uczniowskich, jak również włączania ich w procesy decyzyjne utworzonych podmiotów. Spółdzielnie stały się dla uczniów narzędziem do realizacji autorskich inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, jak również zdobywania wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Zrealizowany z powodzeniem projekt “Nasza pierwsza spółdzielnia” to:

  • 30 godzin spotkań informacyjnych (dla uczniów) poświęconych spółdzielczości uczniowskiej, w których udział wzięło 580 osób. 83% uczestników szkolnych spotkań informacyjnych potwierdziło wzrost świadomości na temat spółdzielczości uczniowskiej.
  • 36 godzin warsztatów (dla uczniów, przyszłych spółdzielców) na temat praktycznych aspektów prowadzenia spółdzielni uczniowskiej, w których udział wzięły 82 osoby. 96% uczestników warsztatów potwierdziło wzrost wiedzy na temat aspektów prowadzenia spółdzielni uczniowskiej (pozyskiwanie funduszy na działania, praca metodą projektów, promocja i marketing działań itp.).
  • 12 godzin szkolenia dla nauczycieli, przyszłych animatorów spółdzielczości uczniowskiej, w których udział wzięło 16 osób. Wszyscy uczestnicy potwierdzili wzrost wiedzy na temat tworzenia i animowania szkolnej spółdzielni uczniowskiej.
  • 3-dniowy wyjazd studyjny do Krakowa i Sosnowca, do najprężniej działających spółdzielni uczniowskich na południu kraju, w którym udział wzięło 26 osób (20 uczniów i 5 nauczycieli).
  • Trzy nowozałożone i kompleksowo wsparte spółdzielnie uczniowskie (doposażenie, strony www, warsztaty, coach, honorarium motywacyjne dla opiekunów). W ramach projektu powstały: Spółdzielnia Uczniowska "DUO" przy Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, Spółdzielnia Uczniowska "Trio" przy Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie oraz Spółdzielnia Uczniowska "FABRYKA MARZEŃ" przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinie.
  • Uczniowska "FABRYKA MARZEŃ" przy Zespole Szkół nr. 1 w Szczecinie. Opracowana platforma edukacyjna www.SpoldzielniaUczniowska.pl, którą (tylko w okresie realizacji projektu) odwiedziło ponad 1500 osób.
  • Opracowany i rozesłany do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w regionie zachodniopomorskim (831 podmiotów) przewodnik ["Spółdzielnia uczniowska. Praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości wśród uczniów"]

Miejsce realizacji

Szczecin, Kraków, Sosonowiec

Czas trwania

czerwiec – grudzień 2016 r.

Liczba odbiorców

678 osób, w tym 662 uczniów i 16 nauczycieli

Dowiedz się więcej

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Skip to content