Liderki w świecie finansów

Cel projektu

Głównym celem projektu „Liderki w świecie finansów” był wzrost wiedzy ekonomicznej u min. 100 kobiet wiejskich – liderek społecznych z terenu powiatu myśliborskiego oraz ich wzmocnienie w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Projekt kierowany był do kobiet działających w Kołach Gospodyń Wiejskich i innych organizacjach lokalnych, osób prowadzących świetlice wiejskie, sołtysek wsi z terenu powiatu myśliborskiego, w wieku 25-60  lat, podejmujących działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Efekty

  • Z oferty projektu skorzystało 107 kobiet, liderek wiejskich.
  • W ramach projektu odbyło się spotkanie tematyczne (6 h), w którym udział wzięło 107 osób oraz
  • Wycieczka edukacyjna do Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka w Warszawie, w której udział wzięło 45 pań.
  • Projekt przełożył się na wzrost wiedzy na temat roli i funkcji pieniądza, systemu finansowego.
  • Wzrost umiejętności bezpiecznego użytkowania instrumentów płatniczych.
  • Utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez 2-dniowy wyjazd do Warszawy.

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie, powiat myśliborski.
Warszawa

Czas trwania

wrzesień – listopad 2019 r.

Liczba odbiorców

107 kobiet, liderek wiejskich

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Liderki w świecie finansów” współfinansowany był ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

Skip to content