Koła gospodyń wiejskich na rzecz dobra wspólnego

Cel projektu

Celem projektu „Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz dobra wspólnego” jest wzmocnienie potencjału 25 kół gospodyń wiejskich KGW z woj. zachodniopomorskiego, zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego.

Efekty

Bezpośrednim efektem projektu w wymiarze materialnych produktów i usług będzie:

  • Akademia Społecznika - cykl warsztatów w celu podnoszenia kompetencji społeczników w zakresie: generowania pomysłów na działania lokalne, pisania wniosków projektowych, budowania zgranego zespołu zorientowanego na wspólne cele, skutecznej promocji KGW itp. (w sumie 125 spotkań, 500 godzin, 200 uczestników).
  • KGW w działaniu - wsparcie finansowe realizacji zaproponowanych przez KGW co najmniej 50 oddolnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego (każde koło otrzyma 2 bony po 1000 zł).
  • Inwazja Kobiecej Mocy, czyli największe na Pomorzu Zachodnim plenerowe wydarzenie integrujące i promujące działalność KGW (V turniej KGW w Różańsku realizowany we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Różańsku). Udział co najmniej 40 KGW.
  • "Sąsiadki zza miedzy" - dwudniowa konferencja w Goleniowie (ciekawi mówcy, debata na ważne dla KGW tematy, wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie). Udział co najmniej 70 osób.
  • #WieśAktywna - w ramach projektu będziemy także promować najaktywniejsze koła gospodyń oraz inne wiejskie stowarzyszenia i społeczności lokalne nagrywając inspirujące reportaże video i rozmowy ze społecznikami. Docelowo powstanie co najmniej siedem reportaży.

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie,  25 różnych wsi

Czas trwania

czerwiec 2024 r. – grudzień 2025 r.

Liczba odbiorców

co najmniej 250 osób z 25 KGW

Galeria

Dofinansowanie

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030. Kwota dotacji to 299 900 zł.

Skip to content