IDEE przez wieś

Cel projektu

Celem projektu “IDEE przez wieś” jest zwiększenie bezpośredniego zaangażowania 150 mieszkańców wsi Różańsko, Rychnów i Chłopowo w wypracowanie wieloletnich planów rozwoju poszczególnych wsi (w ujęciu społecznym i przestrzennym) oraz zainicjowanie ich wdrażania przy udziale społeczności do kwietnia 2024 r. Innymi słowy: wspólnie zastanowimy się jak widzimy nasze wsie w przyszłości i wspólnie sprawimy aby wizje te stały się rzeczywistością.

Nasze tytułowe IDEE to:

  • aktywni i zaangażowani mieszkańcy,
  • przestrzeń przyjazna osobom w każdym wieku,
  • zielona wieś, czyli wieś czysta, przyjazna środowisku, dająca energię.

Efekty

  • Konferencja "Porozmawiajmy o naszej wsi" w której udział wzięło ponad 70 osób. Podczas konferencji wystąpili świetni eksperci, pasjonaci i społecznicy z kraju i regionu, którzy podzielili się swoją unikalną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w zakresie angażowania mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego. Sławomir Doburzyński opowiedział o tym dlaczego warto tworzyć dalekosiężne plany rozwoju wsi. Kinga Rabińska podjęła temat sąsiedzkości i międzysąsiedzkich inicjatyw. Marek Schiller poprowadził nas śladem majątku klasztoru sióstr cysterek w okolicy Różańska, wszak historia lokalna może być świetnym źródłem inspiracji do wspólnych projektów. Marta Krajniak przygotowała autorski przegląd najciekawszych wiejskich projektów i przedsięwzięć społecznych zrealizowanych w Polsce. Romek Zańko udowodnił natomiast, że można wybrać się na koniec świata za 100 dolarów.
  • Poprzez specjalne badanie ankietowe i spotkania z mieszkańcami zbadaliśmy, jaki jest poziom kapitały społecznego w Różańsku, Chłopowie oraz Rychnowie. Sprawdziliśmy co łączy nasze wsie, a co różni. Która jest najbardziej zgrana, a przed którą jeszcze trochę pracy w tym zakresie. Efektem badań jest profesjonalny raport badawczy. Przedsięwzięcie zrealizowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Kluczowym działaniem zaplanowanym w ramach projektu było wspólne opracowanie planów rozwoju wsi: Różańsko, Rychnów oraz Chłopowo. Czym jest plan rozwoju wsi? To po prostu dokument, który określa cele i działania zmierzające do rozwoju danej wsi. W ramach projektu powstały trzy skrojone na miarę plany. Są one wynikiem cyklu warsztatów oraz ankietyzacji mieszkańców, każdej ze wsi.
  • Na bazie zebranych doświadczeń opracowaliśmy unikatowy w skali kraju przewodnik upowszechniający zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację polityki rozwoju na poziomie wsi. Publikację pobierzesz tutaj: https://przedsiebiorczosc.org/pliki/StrategiaLokalnaOdPomysluDoRealizacji.pdf
  • Zorganizowaliśmy 2-dniowy wyjazd studyjny "W poszukiwaniu inspiracji". Wzięło w nim udział 40 osób. Celem wyjazdu było pokazanie: jak wykreować autorskie przedsięwzięcia bazujące na lokalnych zasobach (przyrodniczych, historycznych, osobowych itp.), w jaki sposób można twórczo połączyć dziedzictwo ze współczesnością, czym jest dobro wspólne w praktyce, i jak może przyczynić się do integracji mieszkańców. Mieszkańcy odwiedzili: Winnicę Sydonia w Trzebiatowie, Dworek Tradycja” w Bełcznej, Gospodarstwo biodynamiczne „Juchowo” oraz ogrody pokazowe Hortulus w Dobrzycy.
  • Zrealizowaliśmy cykl 15 szkoleń / warsztatów aby wzmocnić aktywne społecznie osoby i ich potencjał. Działaniem objęci zostaną przede wszystkim sołtysi, rady sołeckie, liderzy i społecznicy z organizacji społecznych i instytucji wiejskich, wolontariusze.
  • Aby dać oddać uczestnikom projektu pole do działania, wyzwolić zaangażowanie społeczne, uruchomiliśmy program minigrantów, w ramach którego wsparliśmy realizację ponad 30 oddolnych inicjatywy. Pomysłodawcami i realizatorami były grupy inicjatywne, my zaś wspieraliśmy je w skutecznej realizacji.

Miejsce realizacji

Różańsko (gm. Dębno), Chłopowo (gm. Myślibórz), Rychnów (gm. Barlinek)

Czas trwania

listopad 2022 r. – kwiecień 2024 r.

Liczba odbiorców

363 osoby

Galeria

Dofinansowanie

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content