Dobre rady pani Róży

Cel projektu

Projekt „Dobre rady pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach” miał na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej mieszkańców zachodniopomorskiej wsi Różańsko w wieku 50+ lub ich opiekunów, poprzez realizację 4 cykli szkoleniowych oraz opracowanie, druk i dystrybucję poradnika „Dobre rady Pani Róży” 

Efekty

  • 32 godziny interaktywnych warsztatów edukacji finansowej
  • Podniesienie wiedzy uczestników projektu na temat produktów bankowych oraz instytucji finansowych, oferujących pożyczki i kredyty, poprzez udział w cyklach szkoleniowych w okresie realizacji projektu.
  • Podniesienie umiejętności identyfikacji ofert finansowych i handlowych z zachowaniem ograniczonego zaufania, poprzez zaznajomienie z technikami agresywnej sprzedaży i manipulacji.
  • Wzrost umiejętności zachowania w warunkach zagrożenia oraz poznanie zasad bezpiecznego używania instrumentów finansowych.
  • Opracowanie, druk i dystrybucja 121 egzemplarzy poradnika na temat finansów osobistych ["Dobre rady Pani Róży"]

Miejsce realizacji

Wieś Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie)

Czas trwania

październik 2014 – luty 2015 r.

Liczba odbiorców

59 osób

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Dobre rady pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach” współfinansowany był Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Skip to content