Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców popegeerowskiej wsi Różańsko. Na “Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku” złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska, a także samymi mieszkańcami.

Efekty

Udział w przedsięwzięciu dał mieszkańcom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich

Z jednej strony, w ramach projektu przeprowadziliśmy akcje społeczne pozwalające na budowanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, z drugiej zaś strony zorganizowaliśmy cykl spotkań i szkoleń, które pozwoliły mieszkańcom „wziąć sprawy w swoje ręce”. Uzupełnieniem projektu była oferta działań kulturalnosportowych i edukacyjnych służących integracji mieszkańców, budowaniu, a także zwyczajnemu stworzeniu atrakcyjnej oferty czasu wolnego Różańska byli zarówno beneficjentami działań, jak i współorganizatorami poszczególnych przedsięwzięć.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku” to m.in.:

 • Utworzone lapidarium (na cmentarzu wiejskim) z okolicznościową tablicą pamiątkową ku pamięci dawnych, polskich i niemieckich mieszkańców wsi Różańsko.
 • Utworzony wortal www.nasze.rozansko.pl (a na nim m.in.: ponad 3000 zeskanowanych dokumentów dotyczących historii wsi np. kroniki szkolne, kroniki parafialne, kroniki drużyny sportowej Sokół Różańsko, materiały o Różańsku pozyskane z Archiwów Państwowych w Stargardzie i Szczecinie).
 • 250 zakupionych sadzonek róż na potrzeby akcji społecznej „Róże Różańska”, polegającej na wspólnym sadzeniu róż (w akcji wzięło udział 69 mieszkańców).
 • Opracowana monografia [„Różańsko. Śladami przeszłości”]. W uroczystej premierze monografii wzięło udział 65 mieszkańców wsi.
 • Trzy nagrane filmy, wywiady z najstarszymi mieszkańcami Różańska (Część I. „Wojna”; Część II. „Przyjazd do Różańska”, Część III. „Życie powojenne w Różańsku”).
 • Opracowana obywatelska strategia rozwoju wsi Różańsko. W opracowywaniu dokumentu uczestniczyło ok 20 osób (spotkania w grupach roboczych) a 106 osób wzięło udział w dwutygodniowych konsultacjach społecznych tegoż dokumentu. Strategia została następnie przyjęta uchwałą rady gminy Dębno i stała się obowiązującym prawem lokalnym.
 • 25 zdjęć zostało zgłoszonych w ramach konkursu fotograficznego. Na bazie zdjęć opracowany został i wydrukowany w nakładzie 161 egz. unikatowy kalendarz ścienny.
 • 19 zgłoszonych i pomyślnie zrealizowanych inicjatyw oddolnych.
 • 25 godzin szkolenia dla liderów wiejskich (udział 7 osób).
 • 32 godziny warsztatów z psychologiem dla dzieci (udział 112 osób).
 • 54 godziny zajęć z doradcą zawodowym (udział 51 osób).
 • 45 godzin szkolenia z obsługi komputera i korzystania z internetu (udział 27 osób, w trzech grupach zajęciowych).
 • 9 godzin szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej i społecznej (udział 10 osób).
 • Założone i formalnie zarejestrowane w KRS (13 lipca 2015 r.) stowarzyszenie Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku (koło zrzesza obecnie ok 30 członków i jest w pełni samodzielnym bytem; pozyskało wiele dotacji od lokalnego samorządu), członkowie przeszkoleni zostali z przygotowywania i realizacji projektów.
 • 80 godzin poradnictwa prawnego, z którego skorzystało 29 mieszkańców Różańska.
 • 80 godzin treningów piłkarskich dla młodzieży skupionej wokół klubu sportowego „Sokół Różańsko” (regularny udział 12 zawodników), zakupione doposażenie w postaci profesjonalnego sprzętu sportowego.
 • Zorganizowany Wielki Piknik Rodzinny, w którym udział wzięło ok pół tysiąca osób.
 • Zorganizowany 4-dniowy międzypokoleniowy Turniej Wędkarski, w którym udział wzięło 34 mieszkańców oraz ok 50 kibiców.
 • 8 zorganizowanych wyjazdów do instytucji kultury (5 dla dzieci, 3 dla dorosłych) w których udział wzięło w sumie 181 osób, w tym 100 dzieci. Mieszkańcy odwiedzili: Teatr Polski w Szczecinie, Teatr im. J.Osterwy w Gorzowie, Filharmonię Gorzowską i kino.
 • 40 mieszkańców wzięło udział w bezpłatnej wycieczce rodzinnej do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. 110 godzin korepetycji z matematyki i języka polskiego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różańsku (regularny udział 15 dzieci).

Miejsce realizacji

Wieś Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie)

Czas trwania

lipiec 2015 – czerwiec 2016 r.

Liczba odbiorców

271 osób, mieszkańców Różańska

Dowiedz się więcej

Galeria

Dofinansowanie

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Dębno.

Skip to content